Dysfasie

Op het net sinds 20-5-2005, 18:07 uur

De kogel was al een poosje door de kerk. Bij Ocki is een lichte mate van dysfatische ontwikkeling geconstateerd. Het duurde helaas heel lang voor de logopediste de brief met daarin de benadering en omgang met Ocki klaar had.
Kenmerken van een dysfatische ontwikkeling:
*het kind begrijpt meer van taal dan het kan zeggen
*als het kind wel spreekt, gaat dit meestal slecht; het lijkt vaak alsof het naar woorden moet zoeken. Het begint wel met praten, maar het stokt; er is sprake van een verminderde vloeiendheid. Na het tweede jaar komt de gestoorde vloeiendheid meer tot uiting door woordvindingsproblemen, haperingen en chaotisch vertellen. de woordvindingsproblemen zijn zo opvallend dat het lijkt of er sprake is van een verbale geheugenstoornis.
*er zijn zgn. ‘op-commando’ problemen, d.w.z. dat het kind op het gevraagde moment iets niet kan zeggen wat het echter wel weet. Het kan soms wel minuten duren voordat het kind reageert. In een groep leidt dit tot problemen, omdat anderen dan inmiddales al gereageerd hebben of het gespreksonderwerp is inmiddels alweer veranderd. de dialoog-spraak (waarbij sprake is van het ‘op-commando’ moeten reageren op de ander) verloopt slechter dan de spontane spraak. Dit maakt het voor de omgeving moeilijk te begrijpen waarom het kind in een bepaalde situatie wel reageert (vaak is dit echter een spontane situatie) en een andere keer niet (in de op commando/dialoog situatie).
*problemen met de motor persistence; dit is het vermogen om een beweging lang achtereen te doen en met aandacht vol te houden, zoals bijv. het lang achter elkaar blazen, achter elkaar door kunnen drinken en het kunnen uitspreken van meerlettergrepige woorden
*er zijn altijd auditieve geheugenproblemen; het kind onthoudt en verwerkt beter wat het ziet dan wat het hoort.

Bij benadering en omgang met Ocki rekening houden met de kenmerken van dysfatische ontwikkeling:
*Ocki heeft moeite met ‘op-commando’ situaties. Zowel bij het spreken, opdrachten en bij handelen.
*Ocki heeft moeite met de auditieve verwerking, deze is wat vertraagd. Ocki de tijd geven om te reageren.
*Rekening houden met ‘motor-persistence’; het volhouden van een beweging is moeilijk, evenals het starten en stoppen van een bepaalde beweging.
*Versterken van de innerlijke spraak door te verwoorden wat je met Ocki doet of wat het zelf doet. Zodoende kun je Ocki ‘sturen’, hem helpen een bepaalde motorische activiteit vol te kunnen houden, het lokt reacties (verbaal of non-verbaal) uit.

Ben blij dat het opgeschreven staat. Helaas is het lastig uit te leggen aan de omgeving. Sommigen reageren nogal ongeduldig op Ocki. denken dat hij expres niet wil antwoorden. Nou is zijn reactie de laatste tijd wel zo dat je bijna denkt dat hij het expres doet maar het is een houding die hij al aangenomen heeft, helaas. Ik zie het niet zitten bovenstaande tekst op een t-shirt te drukken en die Ocki te laten dragen zodat men weet wat je kunt verwachten bij Ocki. Maar wie bovenstaande leest en Ocki tegenkomt die weet het bij deze.

Je kunt reageren of trackbacken.

1

 1 
marike:

Ik vind het heel fijn dat je dit opschrijft en zal er zeker rekenig mee houden, en je weet als ik toch de mist in ga (ik vergeet wel vaker iets) wees dan niet heel boos corrigeer me maar.

 

Van 21-5-2005, 23:36u

Reageer:

Naam(*)
Mail (blijft geheim)(*)
Website
Jouw reactie